آیا حالتان خوب است؟

برای بسیاری از کودکان و نوجوانان، وقتی مادر یا پدرشان به یک بیماری جدی جسمی و/یا روانی مبتلا می‌شود، زندگی سخت می‌شود. عدم اطمینان، اضطراب و فشار شدید، همه تاثیری چشمگیر بر کودکی یا نوجوانی یک فرد دارند. این استرس ممکن است سالها ادامه داشته باشد و عواقب آن ممکن است واکنش‌های همیشگی به همراه داشته باشد.

با این که ممکن است به عنوان پدر یا مادر حس درماندگی و ناتوانی داشته باشید، وقتی شما یا شریک زندگی‌تان دچار یک بیماری جدی جسمی یا روانی می‌شوید، کارهایی هست که با انجام آن می‌توانید مسائل را برای فرزندتان راحت‌تر کنید.

در ErDuOkay.dk، می‌توانیم به شما کمک کنیم تا مشخص شود آیا فرزند شما به کمک و حمایت نیاز دارد یا خیر. فرزند شما می‌تواند به تنهایی یا همراه با شما این تست را انجام دهد. همچنین می‌توانید درباره تجربه‌های سایر نوجوانان دارای والدین بیمار در محل مطالعه کنید.

برنامه “آیا حالتان خوب است؟” توسط مرکز کودکان، نوجوانان و غم و اندوه (شعبه‌ای از مرکز ملی غم و اندوه دانمارک) و صندوق سلامت روانی دانمارک اداره می‌شود. هر دو سازمان‌، کمک، حمایت و راهنمایی رایگان به کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهد.

امروز در ERDUOKAY.DK تست را انجام دهید

 

70 209 903

- ring til os hver dag kl. 17-21

TEST DIG SELV: Er du okay?